Page 5 - Woningopsplitsing
P. 5

Leden van de stuurgroep:
• Dirk Pairoux
adjunct van de directeur dienst wonen RWO Vlaanderen
• Caroline Mossoux
vervanger Dirk Van Gestel, wooninspecteur RWO Vlaanderen
• Jean Geraerts
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar RWO Vlaanderen
• Ingrid Quintens
bestuurssecretaris dienst wonen provincie
• So e Martens
medewerkster dienst wonen provincie
• Tony Bulen
provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar dienst vergunningen RO provincie
• Els Gemoets
provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar dienst RO provincie
• Carine Scierski
stedenbouwkundig ambtenaar gemeente Wellen
• Ganaël Vanlokeren
architect woonbeleid stad Genk
• Leen Coenegrachts
stedenbouwkundig ambtenaar stad Bilzen
• Freddy Gevaert
coördinator integraal veiligheidsbeleid gemeente Maasmechelen
• Greet Kenis
hoofdmedewerkster dienst bevolking Heusden-Zolder
• Jos Plessers
waarnemend dienstchef brandweer Bilzen
• Hans Vermeulen
directeur SJK de woonconsulent
• Koen Clijsters
maatschappelijk werker ocmw Heusden-Zolder
• Simon Asworth
afdelingscoördinator buurtopbouwwerk Stebo
• Hilde Van Ransbeke afdelingscoördinator wonen Stebo
• Bert Van de Vijver
sociaal adviseur ICW Stebo
• Frouwke Bormans technisch adviseur ICW Stebo
De stuurgroep kwam tussen 12 februari en 20 november 2008 4 keer samen.
Toepassingsgebied
Gedurende de periode dat er aan dit thema werd gewerkt was de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening nog niet in voege, maar met de inhoud van dit decreet in het achterhoofd, werd beslist om dit onderzoek enkel toe te spitsen op een daadwerkelijke woningop- splitsing. De opsplitsing van één woongelegenheid in meerdere volwaardige autonome woonentiteiten werd de focus. Alle tus- senvormen zoals kangoeroewonen, duplexwonen en zorgwonen vallen buiten deze context en zullen niet aan bod komen.
Volgende functies werden eveneens niet behandeld:
- hotelinrichtingen, gastenkamers, . in het kader van toerisme; - kamers, slaapzalen,.. die deel uitmaken van gebouwen die worden aangewend als collectieve verblijfplaats zoals bejaar- dentehuizen, verpleeginrichtingen, internaten, kindertehui-
zen, kloosters, verblijven voor seizoensarbeiders;
- kamerwoningen;
- en sociale woningbouwprojecten van de door de Vlaamse
overheid erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.
WONINGOPSPLITSING • 5


   3   4   5   6   7