Page 4 - Woningopsplitsing
P. 4

Context
1
Woningopsplitsing zit in de lift. Veel mensen zien er heil in om vanuit
sociaal of  nancieel oogpunt hun te grote woningen of kavels op te splitsen.
Een aantal evoluties ondersteunen deze behoefte. Denk maar aan de toenemende gezinsverdunning. Daarnaast worden een aantal gemeenten geconfronteerd
met grote leegstaande gebouwen (vb. woningen, boerderijen, bedrijven, ...). Woningopsplitsing kan een mogelijke oplossing vormen om deze panden
een nieuwe invulling te geven.
Aanbevelingen & richtlijnen
De beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen omtrent wo- ningopsplitsingen is niet eenvoudig omwille van de complexe regelgeving verspreid over meerdere beleidsdomeinen. Er is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse Wooncode, het Kamerdecreet, de huurwetgeving, de Gemeentewet, de wet- geving op de inschrijving in bevolkingsregisters, de registratie, de  scale wetgeving, de sociale uitkeringen, enz.... Vanuit deze problematiek ontstond de vraag naar een instrument om de bouwaanvragen van een woningopsplitsing te beoordelen met als doel de woonkwaliteit te ondersteunen. Aanbevelingen en richtlijnen die de gemeenten kunnen helpen om op een duide- lijke en eenvoudige manier deze aanvragen te behandelen. Binnen haar werkingsgebied (13 gemeenten in Midden-Limburg en Haspengouw)1 onderzocht het Infocentrum Wonen van Stebo de kansen en knelpunten bij het opsplitsen van woningen. Dit onderzoek werd mee ondersteund en begeleid door de diensten wonen en ruimtelijke ordening van de provincie Limburg.
Om tot een zo breed en volledig mogelijk resultaat te komen werd een stuurgroep van deskundigen samengesteld over de werking van het Infocentrum Wonen Haspengouw en het Infocentrum Wonen Midden-Limburg heen. De deelnemers kwamen uit ver- schillende beleidsdomeinen en leverden elk vanuit hun functie, focus en kennis een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de richtsnoeren.
Binnen de stuurgroep werden de projectdoelstellingen afgeba- kend, zijnde:
- het ontwikkelen van een instrument voor het beoordelen en
behandelen van de aanvragen tot woningopsplitsing;
- het vormen van een éénduidig gedragen visie, een visie die rekening houdt met verschillende factoren die om de hoek komen kijken bij een woningopsplitsing, zoals de Ruimtelijke ordening, de woonkwaliteit, de sociale factoren en de admi-
nistratieve regelgeving.
..1 Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren, Wellen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen.
4 • WONINGOPSPLITSING


   2   3   4   5   6