Page 3 - Woningopsplitsing
P. 3

Inhoud
1. Context 4
2. Enkele vaststellingen uit de praktijk 6
2.1 Gemeenten zijn uniek 6
2.2 De inschrijvingsplicht 6
2.3 Gevaar voor verdichting 7
2.4 Afstemming beleidsniveaus 7
2.5 Meerdere eigenaars 7
3. Nieuwe kansen door woningopsplitsing 8
3.1 Kernversterkend 9
3.2 Grotere leefbaarheid 9
3.3 Meer kleine woningen 9
3.4 Herbestemmen erfgoed 9
4. Beleidsaanbevelingen 10
4.1 Samenwerking dienst ruimtelijke ordening en dienst bevolking 10
4.2 Reguleren van woningopsplitsing 10
4.3 Medewerking van architect 11
4.4 Aandacht voor woningopsplitsing bij de opmaak van
ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen 11
4.5 Bewaken van woondiversiteit 11
4.6 Woningopsplitsing als onderdeel van lokaal woonbeleid 11
5. Richtlijnen voor het opsplitsen van een woning
in meerdere wooneenheden 12
5.1 Algemeen 12
5.2 Begrippen 13
5.3 Macroniveau - niveau van de omgeving 14
5.4 Mesoniveau - niveau van de straat 14
5.5 Microniveau - niveau van de woning 16
5.5.1 Algemene bepalingen 16
5.5.2 Woonkwaliteitsnormen 18
5.5.3 Privaat buitenruimte 22
5.5.4 Technische bepalingen 23
5.5.5 Toegankelijkheid en veiligheid 24
5.5.6 Parkeren 24
5.5.7 Geluidsisolatie 25
5.5.8 Opslaan van huishoudelijk afval 25
6. Aanverwante regelgeving
6.1 Ruimtelijke ordening
6.2 Inschrijvingsplicht
6.3 Huurwetgeving
6.4 Fiscaliteit
6.5 Brandweernormen
AANSTIPLIJST
26
26 30 32 33 33
Klik hier voor de aanstiplijst
WONINGOPSPLITSING • 3


   1   2   3   4   5